FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Title
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
ड्रेस काेड र परिचय पत्र प्रयाेग गर्ने सम्बन्धमा ।
घरको नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धमा ।
आन्तरिक आय ठेक्काको प्रक्रिया स्थगित सम्बन्धमा ।
बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना ।
बोलपत्र सच्याइएको बारे ।
बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
सूचना * सूचना * सूचना
निर्देशन सम्बन्धमा ।
मालसामान लिलाम बढाबढको सूचना ।
निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।
बेरोजगारहरुको आवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
बोलपत्र सूचना सच्याईएको बारे ।
स्यानेटरी प्याड र सडक बतिको सामान खरीद सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना ।
प्राविधिक सहायक पदकाे याेग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति दर्ता उपर दावी विरोध सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सुचना
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्तिकाे म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धमा ।
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने संशोधित निवेदन फारम ।
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे पुन: प्रकाशित सूचना ।
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना ।
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको छैठों अधिवेशनको बैठक सम्पन्न ।
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना ।
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।
School Level IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धमा ।
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०१/२६ को E-Bidding को BOQ Section मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
मुर्रा पाडीको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
निर्माण कार्य सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना ।
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।
आश्य पत्र सम्बन्धमा ।
विदेशबाट आएका ब्यक्तिहरुको विवरण फारम
राहत सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६
गौर नगरपालिकाको अनुरोध ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिमको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।
प्रेस विज्ञप्ति
सडक अधिकार क्षेत्र भित्रको जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धमा ।
मुर्रा पाडी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना ।
सूचना
स्यानिटरी पैड आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना ।
अ.न.मी, अ.हे.ब र का.स पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
अ.न.मी, अ.हे.ब र का.स पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।
शिक्षक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
संक्षिप्त सूचिमा परेकाे सूचना ।
मा.वि र नि.मा.वि शिक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।
स्यानिटरी पैड आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
शिक्षकको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा बिदा दिइएकाे बारेमा ।
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको पाँचौं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न ।
नगर सभाकाे अधिवेशन र बैठक सम्बन्धि सूचना ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु लाई विदा दिईएको सम्बन्धमा ।
कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना ।
एम.आइ.एस र फिल्ड सहायक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
रौतहट जिल्ला अदालतको सूचना ।
आशयपत्रमाग गरेको सूचना ।
MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तरवार्ता परिक्षको मिति परिर्वतन गरिएको सम्बन्धमा सूचना ।
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा ।
एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना।
छठ पर्वको पावन अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएकाे सूचना ।
जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना ।
घरको नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धमा।
वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति (शैक्षिक सत्र २०७६) का लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।
हरितालिका तिज र चौचनको पावन अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएकाे सूचना ।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएकाे सूचना ।
ईद उल जोहा (बकरईद) को अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएको सूचना ।
ईद उल जोहा (बकरईद) को अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएको सूचना ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु लाई विदा दिईएको सम्बन्धमा ।
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको चौथो अधिवेशनको बैठक सम्पन्न ।
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको चौथो अधिवेशनको बैठक ।
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धी सूचना ।
बिदा सम्बन्धनमा ।
ईद पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएको सुचना ।
ईद पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएको सुचना ।
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सुचना ।
सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वाहनको सूचना ।
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।
नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धमा ।
मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सूचिकृत गरिएको बारे।
सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना ।
स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना ।
राशन ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
जुड शितलको अवसरमा विदा दिइएकाे बारे ।
चैती छठ पर्वमा स्थानीय बिदा सम्बन्धमा ।
गौर नर्सिङ्ग इन्ष्टिच्युटको छोटो अवधिका प्रशिक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
सूचना
होली पर्वमा स्थानीय बिदा दिइएको बारे ।
निवेदन संकलन गरी पठाउने सम्बन्धनमा ।
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।
सार्वजनिक बिदा को सूचना
स्वास्थयकर्मी र कार्यालय सहयोगी पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना ।
जग्गा खरिद सम्बन्धमा ।
न्यायिक समितिको - मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सूचना ।
नगर सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा ।
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।
नगर सभाको तेस्रो अधिवेशनको बैठक सम्पन्न ।
कक्षा ८ को रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धमा ।
गौर नगरपालिकाको जरुरी सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
स्वंयसेवक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
नगर सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा ।
अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धमा ।
कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
स्वंयसेवक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
बैठकमा सहभागि हुने सम्बन्धमा ।
श्री सामुदायिक माध्यमिक तहको विद्यालयहरु - सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।
सार्वजनिक बिदा को सूचना
सामुदायिक विधालयहरुको परीक्षा संचालन सामाग्री बितरण सम्बन्धी सूचना
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको कक्षा समय सम्बन्धमा
पुरानो घरको नक्सा नियमित गराउने सम्बन्धमा ।
हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं शोक बिदा दिइएको सम्बन्धमा ।
सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा ।
सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्वन्धि सूचना ।
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा ।
छठ पर्वमा स्थानीय बिदा दिइएको बारे ।
गौर नगरपालिकाको सूचना - कार्यालयमा उपस्थिति बारे ।
शिक्षक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरीएको सम्बन्धमा ।
गौर नगरपालिकाको एन्ड्रोईड मोबाईल एप सार्वजनिक !!!
शिक्षक पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना
गौर नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विधालयहरुमा बडा दशै बिदाको सुचना।
जितिया पर्वको शुभ अवसरमा बिदा दिइएको बारे ।
गौर नगरपालिकाको सूचना ।
गाैर नगरपालिका द्धारा भन्सार सुरक्षा बेस क्याम्प गाैर लाई १३ थान लाईफ ज्याकेट स्थानांतरण गरियाे
गाैर न.पा. मा विपद व्यवस्थापनकाे बैठक सम्पन्न
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धमा
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको शुभ उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना
गाैर नगरपालिकाकाे अनुराेध
लाल बकैया नदीमा डुंगा पल्टँदा केही व्यक्तिहरूले जीवन गुमाउनु परेकोमा गौर नगरपालिकाका प्रमुख श्री अजय कुमार गुप्ताज्यूले दिनु भएको शोक सन्देश
अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धमा
सन्देश
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
गौर नगरपालिकाक‍ो तर्फबाट सबैमा बकरीद मुबारक
बकरईदको शुभ उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना
गौर नगरपालिकाको अनुरोध
मिति २०७५ भाद्र १ देखि नेपालमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू
२०७५ असार २२ गते नगर सभाकाे दोस्रो अधिवेशन अन्त्य
ईन्जिनियरको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना(स्वयंसेवक) पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
स्वास्थ्यकर्मी र स. कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धमा
स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धमा
स्वयंसेवक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना
अस्पताल व्यवस्थापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |
अ.हे.ब, अ.न.मी र कम्प्युटर अपरेटर सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना
स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना,शहरी स्वास्थ्य केन्द्र - गौर नगरपालिका
अस्पताल व्यवस्थापक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना
नगर प्रमुख श्री अजय कुमार गुप्ताज्यूको संयोजकत्वमा गौर नगरपालिका,  रौतहट को स्थनीय विपद व्यवस्थापन समिति को बैठक 
नगर सभाको दोस्रो अधिवेशन का केहि झलकहरु
नगर सभाको दोस्रो अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सूचना
नगर प्रहरी पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा
नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
नगर प्रहरी दोस्रो चरणको शारिरिक परिक्षणको सूचना
अ.न.मी र कार्यालय सहयोगीकाे अन्तरवार्ता सम्बन्धमा
नगर प्रहरीको परीक्षा संचालन संम्बन्धमा
सहायक कम्प्युटर अपरेटरको परीक्षा संचालन संम्बन्धमा
गौर नगरपालिकाको सूचना
गौर नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना
सूचना सूचना सूचना
कम्प्युटर अपरेटर र नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सार्वजनिक सूचना
नीति तथा कार्यक्रम २०७४-०७५
अस्पताल प्रबन्धक सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
सूचना प्रविधि अधिकृत सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
अस्पताल प्रबन्धक करार सेवामा लिने सार्वजनिक सूचना
छोटो सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा
गैससहरुले कार्यक्रम पेश गर्ने बारे
सूचना प्रविधि अधिकृत सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना ।
सामजिक सुरक्षा भत्ता बारे अनलाइन खबरमा प्रकासित समाचारको स्पस्टिकरण
सौर्य सडक वत्ती जडानका लागि बाेलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
व्याक हो लोडर र सक्सन टयांक आपुर्ति गर्न म्याद थप सम्बन्धी सूचना
आ.व.०७३/०७४ मा संचालन हुने योजनाहरुको उ‍.स.गठन सम्बन्धी सूचना
नगर यातायात तथा ढल निकास गुरु योजना तयारीको लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
कार्यालयलाई आवश्यक माल सामान आपूर्तिको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
गौर नगरपालिका वातावारंणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रमको नगरबासिमा अनुरोध
गौर नगरपालिकाको कर्मचारी अध्याबधिक विवरण
व्याक हो लोडर र सक्सन टयांक आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्ववानको सूचना
कार्यक्रम अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा
जनसहभागितामा आधारित सौर्यवत्ती जडानका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना
बसपार्क संचालन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
योजना तर्जुमाको लागि वडाभेला र नगरपरिषद सम्बन्धि सूचना
आ.व.२०७३/०७४ को लागि सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
सामािजक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
गाैर बस पार्क ठेक्का सम्बन्धी सूचना
मेलमिलापकर्ता सुचिकृत सम्बन्धमा ।
अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्त सम्बन्धि सूचना
योजना तर्जुमाको लागि वडाभेला.बालभेला र नगरपरिषद सम्बन्धि सूचना
सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना
नागरिक सचेतना केन्द्रको योजनाको रकम निकाशा
मिति २०७२ साल अषाढ ४ गते देखि ५ गते सम्म सूचनाको हक सम्बन्धि दुइ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ |
मिति २०७२/०२/२७ गते करदाता शिक्षा सम्बन्धि एक दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ |
मिति २०७२/०२/२२ गते वातावरण दिवस र साप्ताहिक कार्यक्रम को अवसरमा सरसफाई तथा चर्पी निर्माणका लागि घरदैलोमा दवाव कार्यक्रम