FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचनाको शिर्षक अपलोड मिति
Facebook Live Class Schedule (class 10) 07/16/2024 - 16:06
शिक्षण संस्था दर्ता/अनुमति सम्बन्धमा। 07/11/2024 - 15:38
नगर सभाको १४ औं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/21/2024 - 18:22
सेवा प्रवाह प्रभावित हुने बारे। 06/20/2024 - 16:36
आमन्त्रण सम्बन्धमा। 06/13/2024 - 13:53
आ.व. २०८१/८२ को निति, कार्यक्रम एवम् बजेट निर्माणको लागि राय/सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना। 05/14/2024 - 13:53
आदरणीय गौर नगरबासीमा हार्दिक अनुरोध। 04/25/2024 - 13:53
सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा। 04/15/2024 - 16:15
कक्षा ८ को ग्रेड परीक्षा एवं नतिजा पुर्नयोग सम्बन्धमा। 04/12/2024 - 16:33
कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 04/12/2024 - 16:15
Cold Storage/Grain storage निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 04/08/2024 - 14:32
आ.व. २०७९।०८० को आम ‌‌औषधी सेवन कार्यक्रम संचालन भएका १५ जिल्लाहरुमा गौर न.पा. उत्कृष्ट। 04/01/2024 - 13:44
ठेक्क नं. GM/NCB/W/4/080/81 र GM/NCB/W/5/080/81 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 03/19/2024 - 16:37
समाजिक विकास क्षेत्रमा गौर नगरपालिका देशमै उत्कृष्ट घोषित।। 03/12/2024 - 11:11
सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा। 03/10/2024 - 11:11
सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा। 02/26/2024 - 13:13
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं स्थापना दिवसको अवसरमा गौर नगरपालिकालाई उत्कृष्टताको सम्मान। 02/16/2024 - 17:17
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा। 02/15/2024 - 16:35
विभिन्न योजना निर्माण कार्य सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना। 02/11/2024 - 15:38
suTRA को अनलाईन राजश्व भुक्तानी सेवा सुचारु भएको सूचना। 02/07/2024 - 11:34
हार्दिक अपील। 01/20/2024 - 17:23
LISA को नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे। 01/17/2024 - 12:25
विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना, २०८१/०८१ - २०८९/९० 01/17/2024 - 11:14
विभिन्न योजना निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 01/04/2024 - 13:00
कृषि ज्ञान केन्द्र गौर,रौतहटको सिलबन्दी प्रस्ताव आवहान सम्बन्धि सूचना। 12/01/2023 - 11:50
वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृती सम्बन्धमा। 11/27/2023 - 11:38
शुभकामना सन्देश। 11/09/2023 - 17:14
गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री तथा हकदावी सूचना। 11/07/2023 - 13:39
घरको नक्सा अभिलेखिकरण सम्बन्धमा। 10/12/2023 - 15:40
राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता सम्बन्धि सूचना। 10/12/2023 - 13:34
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, गौर रौतहटको सूचना। 10/06/2023 - 16:34
अवैध रुपमा विद्युतीय पोलहरुमा राखिएको बैनरहरू हटाउने कार्य शुरु भएको छ । 10/02/2023 - 11:35
राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धमा। 09/24/2023 - 16:53
अन्तर नगरपालिका राष्ट्रिय क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता सम्बन्धमा। 09/19/2023 - 16:04
मुलुकी देवानी संहिता 09/19/2023 - 13:44
शुभकामना सन्देश। 09/17/2023 - 14:57
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी राष्ट्रिय भूमि आयोगको पैंतीस (३५) दिने सूचना 09/17/2023 - 13:22
विदाई कार्यक्रम। 09/15/2023 - 16:53
गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना। 09/15/2023 - 13:14
गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना। 09/10/2023 - 12:32
शुभकामना सन्देश। 09/05/2023 - 13:12
विद्यालय लेखा परीक्षणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा। 09/03/2023 - 14:42
शुभकामना सन्देश 08/30/2023 - 18:00
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी तेस्रो पटकको सूचना। 08/15/2023 - 13:48
गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना। 08/08/2023 - 15:30
घर बहालमा लिने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको म्याद थप सम्बन्धमा। 08/03/2023 - 13:53
का.स.मू. फाराम भर्ने सम्बन्धमा 07/16/2023 - 13:53
आ.व. २०७९/८० को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना। 07/16/2023 - 13:51
मृगौला प्रत्यारोपन गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका,क्यान्सर रोगी र मेरुदण्डका पक्षघातका बिरामीहरुले औषधि उपचार खर्च प्राप्त गर्न नाम नविकरण गराउने सम्बन्धी जरुरी सूचना। 07/13/2023 - 15:56
नगर सभाको १२ औं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/25/2023 - 16:17
सेवा प्रवाह प्रभावित हुने बारे। 06/22/2023 - 16:52
१२ औं अधिवेशन आव्हान गरिएको सम्बन्धमा। 06/19/2023 - 14:16
आ.व. २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणको लागि राय/सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना। 06/11/2023 - 17:22
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना। 06/11/2023 - 13:13
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना। 06/01/2023 - 15:40
सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत सेवा प्रवाह सम्वन्धी सूचना। 05/03/2023 - 11:40
मादक पदार्थको विज्ञापन हटाउने सम्बन्धी सूचना। 05/03/2023 - 11:36
बारुण यन्त्र सेवा स्थगित भएको सूचना। 04/27/2023 - 19:48
किसान परिचय पत्र दावि विरोध सम्बन्धी सूचना । 04/24/2023 - 14:10
घटना दर्ता दर्ता सप्ताह सम्बन्धी जरुरी सूचना। 04/13/2023 - 15:31
शुभकामना संदेश। 04/13/2023 - 15:29
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा। 04/11/2023 - 11:29
अवैध घर,टहरा,गुम्ती र अन्य संरचना हटाउने सम्बन्धमा। 04/07/2023 - 11:00
कार्य सम्पादनमा गौर नगरपालिका मधेश प्रदेशमै उत्कृष्ट भएको छ। 02/18/2023 - 11:11
न्यूनतम रोजगारीमा संलगन हुनको लागि निवेदन दिने सूचना। 02/09/2023 - 12:57
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयमा दिने निवेदनको ढाँचा। 02/08/2023 - 11:18
रुपान्तरण आर्थिक सबलीकरण कार्यक्रमको लागि छनौट भएको उम्मेदवारहरुको विवरण बारे। 02/05/2023 - 15:03
Invitation for Bid 01/27/2023 - 11:21
आ.ब. २०७८।०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराईन्छ। 01/13/2023 - 20:40
अवैध घर, टहरा,गुम्ती र अन्य संरचना हटाउने सम्बन्धमा। 01/09/2023 - 18:10
११ औं नगर सभाको हिउँदे अधिवेशन र बैठक सम्बन्धमा। 01/03/2023 - 16:16
मिति २०७९।०९।१८ गते सोमवारका दिन कार्यपालिकाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा। 12/29/2022 - 15:48
पुन: ऐकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा । 12/26/2022 - 10:56
Invitation for Re-Bid 12/21/2022 - 10:10
घरको नक्सा अधिलेखीकरण सम्बन्धमा। 12/12/2022 - 11:09
रुख, काठ(दाउरा) उपर हक दावी गर्न आउने सम्बन्धमा । 12/11/2022 - 16:34
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी पाँचौ पटकको सूचना। 12/02/2022 - 17:20
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी तेस्रो पटकको सूचना। 12/02/2022 - 17:16
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सीपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना । 11/30/2022 - 13:25
सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य COPOMIS प्रणालीमा आवद्ध हुने बारे सूचना। 11/29/2022 - 16:02
रुपान्तरण आर्थिक सबलीकरण कार्यक्रमको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । 11/25/2022 - 14:25
सेवा प्रवाह प्रभावित हुने बारे। 11/14/2022 - 16:10
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 11/03/2022 - 15:32
बोलपत्र सूचना सच्याईएको बारे। 11/01/2022 - 16:00
बोलपत्र सूचना सच्याईएको बारे। 10/16/2022 - 14:04
बाेलपत्र आह्वानको सूचना। 09/30/2022 - 12:06
पूर्णखोपको सुनिश्चितता सम्बन्धमा । 09/30/2022 - 11:37
बोलपत्र सूचना सच्याईएको बारे। 09/29/2022 - 14:33
निर्वाचन आयोगको प्रेष विज्ञप्ति । 09/25/2022 - 12:24
ईलेक्ट्रीक ट्राईसाईकल(रिक्सा) खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना । 09/23/2022 - 10:36
निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । 09/20/2022 - 12:40
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना । 09/18/2022 - 15:40
अन्तर्वार्ता संचालन सम्बन्धमा । 09/13/2022 - 13:36
अन्तर्वार्ता स्थगित सम्बन्धमा । 09/12/2022 - 14:20
उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च पेश गरे/नगरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको विवरण। 09/08/2022 - 16:17
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा। 09/01/2022 - 17:00
स्वयमसेवा गर्न चाहने युवाहरुकोलागि राष्ट्रय युवा परिषद्को सूचना। 08/31/2022 - 16:17
हकदावी गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । 08/30/2022 - 15:37
हकदावी गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । 08/30/2022 - 15:37
मालसामान लिलाम बिक्रिको सिधा बिक्रि सम्बन्धी गौर भन्सारको सूचना । 08/29/2022 - 10:17
शिक्षक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 08/26/2022 - 14:54
हकदावी तथा लिलाम बिक्रि सम्बन्धि गौर भन्सार कार्यालयको सूचना । 08/25/2022 - 12:35
पशु चिकित्सक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा । 08/24/2022 - 17:18
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा । 08/22/2022 - 14:30
दिवा खाजा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना । 08/22/2022 - 14:26
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्चको विवरण समय भित्र बुझाउने/नबुझाउने उम्मेवारहरुको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा । 08/21/2022 - 14:55
शिक्षक पदको लखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 08/21/2022 - 12:07
रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 08/11/2022 - 17:13
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना। 08/11/2022 - 16:18
ठेक्का नं.१ /राजश्व/०७९/०८०, २/राजश्व/०७९/०८०, ३/राजश्व/०७९/०८०, ४/राजश्व/०७९/०८०, ५/राजश्व/०७९/०८० र ६/राजश्व/०७९/०८० को आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी सूचना। 08/11/2022 - 13:44
शिक्षक पदको लिखित र मौखिक परीक्षा बारे जरुरी सूचना । 08/05/2022 - 15:44
रोजगार सहायक पदको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धमा । 08/04/2022 - 15:44
वडा कार्यालयको लागि घरभाडामा लिने सूचना । 08/04/2022 - 15:35
सेफ्टि टैंकी सरसफाई (सक्सन मेशिन) संचालन सम्बन्धमा । 08/01/2022 - 16:38
सहजकर्ता / स्वयंसेवक सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धमा । 07/29/2022 - 16:40
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 07/29/2022 - 14:40
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्नु हुन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सूचना। 07/29/2022 - 13:06
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको प्रशिक्षक सुचिकरण गर्ने वारेको सूचना । 07/28/2022 - 16:47
गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी तथा लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना । 07/28/2022 - 16:41
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्ताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 07/27/2022 - 16:00
सम्पति विवरण भर्ने सम्बन्धमा । 07/17/2022 - 12:45
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी सूचना । 07/17/2022 - 10:47
गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना । 07/15/2022 - 14:08
वर्षे विदा सम्बन्धमा । 07/12/2022 - 09:30
रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 07/12/2022 - 01:35
गौर न.पा. को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीतिक योजना,२०७९ 07/10/2022 - 15:35
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा विदा रहने सम्वन्धमा । 07/08/2022 - 15:35
दाबी विरोध सम्बन्धमा । 06/30/2022 - 15:32
आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम । 06/27/2022 - 15:30
आज मिति २०७९ साल असार १३ गते गौर नगरपालिकाको नगर सभाको दशौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक बन्द सत्र सम्पन्न भएको छ। 06/27/2022 - 15:02
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको दशौं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/24/2022 - 16:17
बिदा दिईएको सम्बन्धमा । 06/23/2022 - 16:49
नगर सभाको दशौं अधिवेशन र बैठक सम्बन्धमा । 06/17/2022 - 12:11
मिति २०७९।०३।०२ गतेका दिन कार्यपालिकाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा । 06/15/2022 - 13:32
आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम एवमं बजेट निर्माणको लागि राय/सुझाब संकलन सम्बन्धी सूचना । 06/09/2022 - 17:17
धन्यवाद ज्ञापन र प्रेस विज्ञप्ति । 05/31/2022 - 13:10
निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम । 05/20/2022 - 18:03
नव निर्वाचित नगर प्रमुख स्वागत कार्यक्रम । 05/20/2022 - 13:57
बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 02/27/2022 - 15:25
किसान परिचय पत्र दावि विरोध सम्बन्धी सूचना । 01/24/2022 - 11:55
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे सूूचना । 01/10/2022 - 19:26
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनको बैठक सम्बन्धी सूचना । 01/07/2022 - 01:39
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको सूचना । 11/23/2021 - 15:39
सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । 11/08/2021 - 16:01
छठ पर्वमा स्थानीय बिदा दिइएको बारे । 11/08/2021 - 13:01
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 10/28/2021 - 16:22
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 10/27/2021 - 13:44
नि:शुल्क आँखा शिविर संचालन सम्बन्धमा । 09/29/2021 - 13:09
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 09/24/2021 - 12:31
वैदेशिक रोजगार तथा पुनःएकीकरण नीति 09/24/2021 - 10:31
किसान परिचय पत्र दावि विरोध सम्बन्धी सूचना । 09/21/2021 - 11:55
बाेलपत्र आह्वानको सूचना। 09/12/2021 - 16:55
विद्यालय संचालन सम्बन्धमा । 09/05/2021 - 15:14
(AstraZeneca) खोप लगाउने बारे सूचना । 09/05/2021 - 14:32
घरको नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना । 08/19/2021 - 14:47
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना । 07/02/2021 - 12:55
आ.व २०७७।०७८ को आय र व्ययको विवरण । 07/01/2021 - 11:26
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको आठौं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/23/2021 - 17:22
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको आठौं अधिवेशनको बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/22/2021 - 13:38
नगरसभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/15/2021 - 14:51
आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम एवमं बजेट निर्माणको लागि राय/सुझाब संकलन सम्बन्धी सूचना । 06/06/2021 - 13:22
सूचना । 05/02/2021 - 13:35
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना । 05/02/2021 - 10:46
पूर्व निर्धारित परिक्षा तथा पठनपाठन स्थगित सम्बन्धी सूचना । 04/26/2021 - 16:02
व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर / अभियान संचालन सम्बन्धमा । 04/13/2021 - 15:22
शुभकामना 03/28/2021 - 10:22
हार्दिक समवेदना 03/28/2021 - 10:16
न्यूनतम रोजगारीमा संलगन हुनका लागि निवेदन दिने बारे । 02/26/2021 - 12:58
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 02/22/2021 - 15:14
हकदावी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना । 02/11/2021 - 13:39
बेरोजगार प्राथमिकताक्रममा परेका व्यक्तिहरुलाई उपस्थिति गराईदिने बारे। 01/28/2021 - 14:01
बेरोजगार प्रथमिकता सूची सार्वजनिक गरिएका सम्बन्धमा । 01/28/2021 - 12:54
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको सातौ‌ं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 01/11/2021 - 17:22
विदा सम्बन्धमा । 01/10/2021 - 16:52
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक बारे सम्बन्धमा । 01/04/2021 - 13:44
निर्माण कार्य सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना। 12/30/2020 - 00:26
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 12/25/2020 - 12:59
उद्यम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा। 12/15/2020 - 16:55
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 11/23/2020 - 12:55
ड्रेस काेड र परिचय पत्र प्रयाेग गर्ने सम्बन्धमा । 11/12/2020 - 15:52
घरको नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धमा । 11/10/2020 - 13:02
आन्तरिक आय ठेक्काको प्रक्रिया स्थगित सम्बन्धमा । 11/01/2020 - 15:37
बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । 10/22/2020 - 14:51
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना । 10/18/2020 - 16:49
बोलपत्र सच्याइएको बारे । 10/16/2020 - 13:49
बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । 10/13/2020 - 10:38
सूचना * सूचना * सूचना 10/12/2020 - 17:42
निर्देशन सम्बन्धमा । 10/02/2020 - 12:51
मालसामान लिलाम बढाबढको सूचना । 09/22/2020 - 15:16
निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । 09/18/2020 - 11:35
प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 09/11/2020 - 15:10
घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना । 09/11/2020 - 13:40
बेरोजगारहरुको आवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 09/11/2020 - 13:30
बोलपत्र सूचना सच्याईएको बारे । 09/09/2020 - 15:00
स्यानेटरी प्याड र सडक बतिको सामान खरीद सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना । 09/09/2020 - 10:30
प्राविधिक सहायक पदकाे याेग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!! 08/31/2020 - 16:48
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति दर्ता उपर दावी विरोध सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सुचना 08/23/2020 - 12:51
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्तिकाे म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धमा । 08/20/2020 - 17:45
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 08/19/2020 - 13:49
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने संशोधित निवेदन फारम । 07/15/2020 - 19:10
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे पुन: प्रकाशित सूचना । 07/15/2020 - 15:30
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना । 07/06/2020 - 12:30
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको छैठों अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/24/2020 - 21:18
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना । 06/22/2020 - 13:31
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 06/18/2020 - 17:48
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना । 06/14/2020 - 16:10
School Level IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 06/14/2020 - 15:37
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/14/2020 - 15:07
२०७७/०१/२६ को E-Bidding को BOQ Section मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 06/05/2020 - 15:35
मुर्रा पाडीको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 05/08/2020 - 14:12
निर्माण कार्य सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना । 05/08/2020 - 10:17
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । 05/03/2020 - 13:17
आश्य पत्र सम्बन्धमा । 04/24/2020 - 18:02
विदेशबाट आएका ब्यक्तिहरुको विवरण फारम 04/02/2020 - 11:16
राहत सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६ 03/25/2020 - 15:02
गौर नगरपालिकाको अनुरोध । 03/05/2020 - 14:46
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिमको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा । 03/02/2020 - 16:49
प्रेस विज्ञप्ति 02/23/2020 - 14:49
सडक अधिकार क्षेत्र भित्रको जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धमा । 02/23/2020 - 13:55
मुर्रा पाडी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना । 02/20/2020 - 14:49
सूचना 02/18/2020 - 17:46
स्यानिटरी पैड आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना । 02/13/2020 - 13:55
अ.न.मी, अ.हे.ब र का.स पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 02/11/2020 - 18:00
अ.न.मी, अ.हे.ब र का.स पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा । 02/06/2020 - 18:13
शिक्षक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 02/06/2020 - 15:40
संक्षिप्त सूचिमा परेकाे सूचना । 02/05/2020 - 16:08
मा.वि र नि.मा.वि शिक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा । 02/03/2020 - 16:56
स्यानिटरी पैड आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना । 01/28/2020 - 16:55
स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । 01/28/2020 - 12:50
शिक्षकको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । 01/26/2020 - 12:52
माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा बिदा दिइएकाे बारेमा । 01/14/2020 - 09:48
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको पाँचौं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 01/10/2020 - 15:51
नगर सभाकाे अधिवेशन र बैठक सम्बन्धि सूचना । 01/03/2020 - 11:24
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु लाई विदा दिईएको सम्बन्धमा । 12/29/2019 - 11:50
कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना । 12/06/2019 - 13:43
एम.आइ.एस र फिल्ड सहायक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 11/15/2019 - 16:57
रौतहट जिल्ला अदालतको सूचना । 11/15/2019 - 15:57
आशयपत्रमाग गरेको सूचना । 11/15/2019 - 13:57
MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तरवार्ता परिक्षको मिति परिर्वतन गरिएको सम्बन्धमा सूचना । 11/13/2019 - 14:20
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा । 11/09/2019 - 19:03
एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना। 11/08/2019 - 13:19
छठ पर्वको पावन अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएकाे सूचना । 10/31/2019 - 12:22
जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना । 09/26/2019 - 16:38
घरको नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धमा। 09/26/2019 - 13:22
वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति (शैक्षिक सत्र २०७६) का लागि निवेदन दिने बारेको सूचना । 09/08/2019 - 11:50
हरितालिका तिज र चौचनको पावन अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएकाे सूचना । 09/01/2019 - 13:09
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएकाे सूचना । 08/22/2019 - 13:21
ईद उल जोहा (बकरईद) को अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएको सूचना । 08/11/2019 - 14:10
ईद उल जोहा (बकरईद) को अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएको सूचना । 08/11/2019 - 14:02
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु लाई विदा दिईएको सम्बन्धमा । 06/25/2019 - 13:48
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको चौथो अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/24/2019 - 15:51
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको चौथो अधिवेशनको बैठक । 06/23/2019 - 12:54
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/16/2019 - 16:57
बिदा सम्बन्धनमा । 06/06/2019 - 08:37
ईद पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएको सुचना । 06/04/2019 - 14:02
ईद पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिईएको सुचना । 06/04/2019 - 13:52
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सुचना । 06/03/2019 - 14:32
सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वाहनको सूचना । 05/30/2019 - 12:42
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 05/27/2019 - 14:33
नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धमा । 05/23/2019 - 13:15
मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सूचिकृत गरिएको बारे। 05/23/2019 - 11:51
सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना । 05/12/2019 - 18:37
स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना । 05/06/2019 - 17:05
राशन ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । 04/18/2019 - 12:45
जुड शितलको अवसरमा विदा दिइएकाे बारे । 04/15/2019 - 09:51
चैती छठ पर्वमा स्थानीय बिदा सम्बन्धमा । 04/10/2019 - 16:15
गौर नर्सिङ्ग इन्ष्टिच्युटको छोटो अवधिका प्रशिक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 04/09/2019 - 11:40
सूचना 03/24/2019 - 16:42
होली पर्वमा स्थानीय बिदा दिइएको बारे । 03/18/2019 - 17:14
निवेदन संकलन गरी पठाउने सम्बन्धनमा । 03/15/2019 - 13:41
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 02/08/2019 - 15:37
सार्वजनिक बिदा को सूचना 02/04/2019 - 16:50
स्वास्थयकर्मी र कार्यालय सहयोगी पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना । 01/30/2019 - 10:31
जग्गा खरिद सम्बन्धमा । 01/29/2019 - 13:08
न्यायिक समितिको - मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सूचना । 01/18/2019 - 12:46
नगर सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा । 01/18/2019 - 10:49
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा । 01/15/2019 - 09:45
नगर सभाको तेस्रो अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 01/13/2019 - 17:58
कक्षा ८ को रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धमा । 01/13/2019 - 11:14
गौर नगरपालिकाको जरुरी सूचना 01/12/2019 - 17:37
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 01/10/2019 - 11:22
स्वंयसेवक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 01/09/2019 - 11:22
नगर सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा । 01/07/2019 - 19:00
अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धमा । 01/07/2019 - 13:52
कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 12/28/2018 - 16:28
स्वंयसेवक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 12/25/2018 - 17:45
बैठकमा सहभागि हुने सम्बन्धमा । 12/24/2018 - 17:48
श्री सामुदायिक माध्यमिक तहको विद्यालयहरु - सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना 12/20/2018 - 11:31
कक्षा संचालन सम्बन्धमा । 12/17/2018 - 12:11
सार्वजनिक बिदा को सूचना 12/11/2018 - 09:24
सामुदायिक विधालयहरुको परीक्षा संचालन सामाग्री बितरण सम्बन्धी सूचना 12/08/2018 - 13:04
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको कक्षा समय सम्बन्धमा 12/07/2018 - 12:21
पुरानो घरको नक्सा नियमित गराउने सम्बन्धमा । 11/27/2018 - 16:53
हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं शोक बिदा दिइएको सम्बन्धमा । 11/16/2018 - 08:39
सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा । 11/02/2018 - 16:18
सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्वन्धि सूचना । 11/01/2018 - 16:36
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा । 11/01/2018 - 14:14
छठ पर्वमा स्थानीय बिदा दिइएको बारे । 11/01/2018 - 11:27
गौर नगरपालिकाको सूचना - कार्यालयमा उपस्थिति बारे । 10/31/2018 - 20:48
शिक्षक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरीएको सम्बन्धमा । 10/28/2018 - 16:40
गौर नगरपालिकाको एन्ड्रोईड मोबाईल एप सार्वजनिक !!! 10/22/2018 - 08:43
शिक्षक पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना 10/10/2018 - 14:25
गौर नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विधालयहरुमा बडा दशै बिदाको सुचना। 10/08/2018 - 19:53
जितिया पर्वको शुभ अवसरमा बिदा दिइएको बारे । 10/01/2018 - 14:43
गौर नगरपालिकाको सूचना । 10/01/2018 - 08:54
गाैर नगरपालिका द्धारा भन्सार सुरक्षा बेस क्याम्प गाैर लाई १३ थान लाईफ ज्याकेट स्थानांतरण गरियाे 09/10/2018 - 18:03
गाैर न.पा. मा विपद व्यवस्थापनकाे बैठक सम्पन्न 09/10/2018 - 18:03
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 09/09/2018 - 17:48
अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धमा 09/03/2018 - 14:47
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको शुभ उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना 08/31/2018 - 15:30
गाैर नगरपालिकाकाे अनुराेध 08/30/2018 - 19:12
लाल बकैया नदीमा डुंगा पल्टँदा केही व्यक्तिहरूले जीवन गुमाउनु परेकोमा गौर नगरपालिकाका प्रमुख श्री अजय कुमार गुप्ताज्यूले दिनु भएको शोक सन्देश 08/27/2018 - 19:17
अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धमा 08/27/2018 - 11:19
सन्देश 08/26/2018 - 11:37
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना 08/25/2018 - 19:18
गौर नगरपालिकाक‍ो तर्फबाट सबैमा बकरीद मुबारक 08/21/2018 - 20:54
बकरईदको शुभ उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना 08/21/2018 - 16:14
गौर नगरपालिकाको अनुरोध 08/19/2018 - 21:24
मिति २०७५ भाद्र १ देखि नेपालमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू 08/18/2018 - 09:26
२०७५ असार २२ गते नगर सभाकाे दोस्रो अधिवेशन अन्त्य 08/11/2018 - 11:55
ईन्जिनियरको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 08/11/2018 - 11:51
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना(स्वयंसेवक) पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 08/10/2018 - 18:54
स्वास्थ्यकर्मी र स. कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 08/10/2018 - 18:13
अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धमा 08/01/2018 - 13:47
स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 07/29/2018 - 14:44
अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धमा 07/23/2018 - 17:56
स्वयंसेवक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना 07/23/2018 - 17:53
अस्पताल व्यवस्थापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा | 07/22/2018 - 17:59
अ.हे.ब, अ.न.मी र कम्प्युटर अपरेटर सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना 07/18/2018 - 10:27
स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना,शहरी स्वास्थ्य केन्द्र - गौर नगरपालिका 07/16/2018 - 09:52
अस्पताल व्यवस्थापक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना 07/11/2018 - 15:59
नगर प्रमुख श्री अजय कुमार गुप्ताज्यूको संयोजकत्वमा गौर नगरपालिका,  रौतहट को स्थनीय विपद व्यवस्थापन समिति को बैठक  07/04/2018 - 18:29
नगर सभाको दोस्रो अधिवेशन का केहि झलकहरु 06/24/2018 - 18:33
नगर सभाको दोस्रो अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा 06/23/2018 - 18:41
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 06/22/2018 - 17:07
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 06/22/2018 - 17:04
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सूचना 06/18/2018 - 16:43
नगर प्रहरी पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 06/15/2018 - 17:31
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा 06/15/2018 - 17:27
नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा 06/14/2018 - 14:20
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 06/13/2018 - 12:13
नगर प्रहरी दोस्रो चरणको शारिरिक परिक्षणको सूचना 06/12/2018 - 09:34
अ.न.मी र कार्यालय सहयोगीकाे अन्तरवार्ता सम्बन्धमा 06/04/2018 - 14:21
नगर प्रहरीको परीक्षा संचालन संम्बन्धमा 06/01/2018 - 12:47
सहायक कम्प्युटर अपरेटरको परीक्षा संचालन संम्बन्धमा 05/31/2018 - 14:01
गौर नगरपालिकाको सूचना 04/26/2018 - 12:35
गौर नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना 03/29/2018 - 16:01
सूचना सूचना सूचना 03/23/2018 - 13:49
कम्प्युटर अपरेटर र नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सार्वजनिक सूचना 03/16/2018 - 22:47
नीति तथा कार्यक्रम २०७४-०७५ 03/16/2018 - 20:16
अस्पताल प्रबन्धक सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 01/31/2018 - 15:32
सूचना प्रविधि अधिकृत सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 01/12/2018 - 13:06
अस्पताल प्रबन्धक करार सेवामा लिने सार्वजनिक सूचना 01/11/2018 - 13:25
छोटो सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 01/04/2018 - 13:31
गैससहरुले कार्यक्रम पेश गर्ने बारे 12/28/2017 - 12:00
सूचना प्रविधि अधिकृत सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना । 12/18/2017 - 12:24
सामजिक सुरक्षा भत्ता बारे अनलाइन खबरमा प्रकासित समाचारको स्पस्टिकरण 06/30/2017 - 13:36
सौर्य सडक वत्ती जडानका लागि बाेलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 03/27/2017 - 10:11
व्याक हो लोडर र सक्सन टयांक आपुर्ति गर्न म्याद थप सम्बन्धी सूचना 02/19/2017 - 14:26
आ.व.०७३/०७४ मा संचालन हुने योजनाहरुको उ‍.स.गठन सम्बन्धी सूचना 02/19/2017 - 14:22
नगर यातायात तथा ढल निकास गुरु योजना तयारीको लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 02/06/2017 - 13:20
कार्यालयलाई आवश्यक माल सामान आपूर्तिको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 02/06/2017 - 13:15
गौर नगरपालिका वातावारंणमैत्री स्थानीय सासन कार्यक्रमको नगरबासिमा अनुरोध 01/25/2017 - 12:44
गौर नगरपालिकाको कर्मचारी अध्याबधिक विवरण 01/15/2017 - 13:29
व्याक हो लोडर र सक्सन टयांक आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्ववानको सूचना 01/15/2017 - 09:13
कार्यक्रम अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा 01/10/2017 - 13:51
जनसहभागितामा आधारित सौर्यवत्ती जडानका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना 01/09/2017 - 13:26
बसपार्क संचालन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 12/11/2016 - 14:15
योजना तर्जुमाको लागि वडाभेला र नगरपरिषद सम्बन्धि सूचना 12/11/2016 - 14:13
आ.व.२०७३/०७४ को लागि सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 07/31/2016 - 13:18
सामािजक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 07/29/2016 - 14:18
गाैर बस पार्क ठेक्का सम्बन्धी सूचना 07/28/2016 - 15:43
मेलमिलापकर्ता सुचिकृत सम्बन्धमा । 07/18/2016 - 15:46
अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्त सम्बन्धि सूचना 05/29/2016 - 15:39
योजना तर्जुमाको लागि वडाभेला.बालभेला र नगरपरिषद सम्बन्धि सूचना 02/28/2016 - 11:26
सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना 07/07/2015 - 10:43
नागरिक सचेतना केन्द्रको योजनाको रकम निकाशा 06/25/2015 - 17:29
मिति २०७२ साल अषाढ ४ गते देखि ५ गते सम्म सूचनाको हक सम्बन्धि दुइ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ | 06/21/2015 - 12:22
मिति २०७२/०२/२७ गते करदाता शिक्षा सम्बन्धि एक दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ | 06/10/2015 - 16:54
मिति २०७२/०२/२२ गते वातावरण दिवस र साप्ताहिक कार्यक्रम को अवसरमा सरसफाई तथा चर्पी निर्माणका लागि घरदैलोमा दवाव कार्यक्रम 06/05/2015 - 11:07