FAQs Complain Problems

वडा नं ४

वडा कार्यालय जाने गुगल लोकेसन

Population: 
५०२८
Ward Contact Number: 
9861100925
Weight: 
0

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9861100925
वडा सदस्य
9845376606
वडा महिला सदस्य
9845606267
वडा सदस्य
9845476601

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9845861963
स. कम्प्यूटर अपरेटर
9855044236
कार्यालय सहयोगी
9845893240