FAQs Complain Problems

वडा नं ३

वडा कार्यालय जाने गुगल लोकेसन

Population: 
४०५६
Ward Contact Number: 
9845060347, Ext. 5003
Weight: 
0

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9845060347
वडा सदस्य
9855043750
वडा महिला सदस्य
9869696744
वडा सदस्य
9863431515
वडा महिला सदस्य

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9845135093
स. कम्प्यूटर अपरेटर
9843215451
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
9845686246