FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

वडा नं ३

वडा कार्यालय जाने गुगल लोकेसन

Population: 
४०५६
Ward Contact Number: 
9865085713
Email: 
ward3@gaurmun.gov.np

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9865085713
सदस्य
9845135495
सदस्य
9865015594
महिला सदस्य
9861453730
दलित महिला सदस्य
9807142873

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9845135093
स. कम्प्यूटर अपरेटर
९८१६२५४०५२
कार्यालय सहयोगी
९८६५२१३६१७