FAQs Complain Problems

वडा नं ७

वडा कार्यालय जाने गुगल लोकेसन

Population: 
२५७२
Ward Contact Number: 
9845527323
Weight: 
0

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9845527323
वडा सदस्य
9845378234
वडा सदस्य
9845385531
वडा दलित महिला सदस्य
9616692106
वडा महिला सदस्य
9845380459

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9855040312
स. कम्प्यूटर अपरेटर
9845169869
कार्यालय सहयोगी
9845798674