FAQs Complain Problems

वडा नं ८

वडा कार्यालय तथा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र जाने गुगल लोकेसन

Population: 
२३४६
Ward Contact Number: 
-
Weight: 
0

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9855044742
वडा सदस्य
9845170029
वडा सदस्य
9855040639
वडा महिला सदस्य
9869696831

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9845587183
स. कम्प्यूटर अपरेटर
9845135742
कार्यालय सहयोगी