FAQs Complain Problems

सामुदायिक विधालयहरुको परीक्षा संचालन सामाग्री बितरण सम्बन्धी सूचना

यहि २३ गतेबाट संचालन हुने नगरस्तरीय दोश्रो त्रैमासिक परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र, कापी तथा परीक्षा संचालन सामाग्री २०७५/०८/२२ गते दिनको ११.३० बजे गौर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय , शिक्षा शाखा बाट १८ वटै सामुदायिक विधालयहरुलाई बितरण गरिने भयकोले प्र.अ.वा आधिकारिक शिक्षक विधालयको छाप सहित आई बुझीलिनु हुन अनुरोछ छ।

थप जानकारीको लागि 
गणेश गिरी 9851177828 वा टोल फ्रि नम्बर - 16605552002 मा सम्पर्क गर्नुहोला।