FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Documents
आ.व. २०८०/०८१ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ।
AttachmentSize
PDF icon २०८०।०८१ प्रथम किस्ता.pdf2.5 MB
आ.व. २०७९/०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ।
AttachmentSize
PDF icon प्रथम त्रैमासिक किस्ता.pdf2.54 MB
PDF icon दोस्रो त्रैमासिक किस्ता.pdf2.57 MB
PDF icon तेस्रो त्रैमासिक किस्ता.pdf2.56 MB
PDF icon चौथो त्रैमासिक किस्ता.pdf2.69 MB
आ.ब. २०७८/७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिक किस्ताको विवरण सहितको भुक्तानी प्रतिवेदन।
AttachmentSize
PDF icon भुक्तानी प्रतिवेदन.pdf8.13 MB
आ.व. २०७८/७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ।
AttachmentSize
PDF icon प्रथम किस्ता2.92 MB
PDF icon दोस्रो किस्ता3 MB
आ.व. २०७७/७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ।
AttachmentSize
PDF icon first trimester4.51 MB
PDF icon second trimester4.66 MB
PDF icon third trimester4.6 MB
आ.ब. २०७२/७३ मा सामजिक सुरक्षा पाउनेहरुको नामावली
AttachmentSize
PDF icon SocialSecurity-Beneficiaries.pdf1.93 MB