FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति
ईलेक्ट्रीक ट्राईसाईकल(रिक्सा) खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सूचना । 09/23/2022 - 10:36
निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । 09/20/2022 - 12:40
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना । 09/18/2022 - 15:40
Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges 09/08/2022 - 01:22
ठेक्का नं.१ /राजश्व/०७९/०८०, २/राजश्व/०७९/०८०, ३/राजश्व/०७९/०८०, ४/राजश्व/०७९/०८०, ५/राजश्व/०७९/०८० र ६/राजश्व/०७९/०८० को आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी सूचना। 08/11/2022 - 13:44
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी सूचना । 07/17/2022 - 10:47
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 10/27/2021 - 13:40
बाेलपत्र आह्वानको सूचना। 09/12/2021 - 16:55
सूचना 06/02/2021 - 16:01
निर्माण कार्य सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना। 12/30/2020 - 00:26

Pages