FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना। 06/01/2023 - 15:40
Invitation for BID- Supply of hand pipe work 05/24/2023 - 12:33
हैण्ड पाईप आपूर्ति गर्ने कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 05/23/2023 - 11:52
मिति संशोधन सम्बन्धमा। 05/16/2023 - 14:21
हैण्ड पाईप आपुर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने सूचना। 04/20/2023 - 13:43
झु.पु. सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 03/20/2023 - 12:57
बि.पि.स्मारक तथा घण्टा घर निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 03/06/2023 - 12:57
बि.पि. स्मारक तथा घण्टा घर निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । 01/31/2023 - 12:57
Invitation for Bid 01/27/2023 - 11:21
कलभर्ट पुल निर्माण सम्बन्धी आश्यको सूचना 12/26/2022 - 11:57

Pages