FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति
वातावरणीय परीक्षण प्रतिवदेन (IEE) तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना। 02/29/2024 - 13:37
सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा। 02/26/2024 - 13:13
विभिन्न योजना निर्माण कार्य सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना। 02/11/2024 - 15:38
विभिन्न योजना निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 01/04/2024 - 13:00
निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । 12/01/2023 - 14:58
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी तेस्रो पटकको सूचना। 08/15/2023 - 13:48
हैण्ड पाईप आपुर्ति गर्ने कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 06/23/2023 - 11:17
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना। 06/11/2023 - 13:13
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी प्रथम पटकको सूचना। 06/01/2023 - 15:40
Invitation for BID- Supply of hand pipe work 05/24/2023 - 12:33

Pages