FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

शिक्षा शाखाको सूचनाहरु

शिर्षक Updated date
रुपान्तरण आर्थिक सबलीकरण कार्यक्रमको लागि छनौट भएको उम्मेदवारहरुको विवरण बारे। 02/06/2023 - 11:09
रुपान्तरण आर्थिक सबलीकरण कार्यक्रमको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । 11/25/2022 - 15:05
हकदावी गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । 08/30/2022 - 15:59
दिवा खाजा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना । 08/22/2022 - 14:26
शिक्षक पदको लखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 08/21/2022 - 12:07
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना। 08/11/2022 - 16:18
शिक्षक पदको लिखित र मौखिक परीक्षा बारे जरुरी सूचना । 08/07/2022 - 10:25
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्नु हुन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सूचना। 07/29/2022 - 13:06
सहजीकरण पुस्तिका(IEMIS) 07/13/2022 - 10:39
वर्षे विदा सम्बन्धमा । 07/12/2022 - 09:32
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे सूूचना । 01/10/2022 - 19:26
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 09/27/2021 - 13:49
विद्यालय संचालन सम्बन्धमा । 09/05/2021 - 23:15
IEMIS_2078 अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धममा । 08/01/2021 - 15:09
निर्देशन सम्बन्धमा । 10/02/2020 - 12:51
School Level IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 06/14/2020 - 15:37