FAQs Complain Problems

Note

यो सफ्टवेयर केवल विद्यार्थीहरुलाई study हेल्प को लागि हो , कार्यालय वा कम्पनीको लागि डाउनलोड गर्न अनुमति छैन। कृपया सम्बन्धित वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् र खरीद गर्नुहोस् ।
यो सफ्टवेयर विद्यार्थी बाहेक अरुले डाउनलोड गरि केहि कानुनी समस्या भए Gaur Municipality IT- Department जिम्मेवार हुने छैन ।
We have not any contract to Software Company nor any copyright

केहि महत्पूर्ण सफ्टवेरहरु