FAQs Complain Problems

वडा नं ९

वडा कार्यालय तथा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र जाने गुगल लोकेसन

Population: 
३४१४
Ward Contact Number: 
९८५५०४२३९८

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
arjun37398@gmail.com
९८५५०४२३९८
सदस्य
९८४५४८७९६६
सदस्य
९८६२२७०९१३
महिला सदस्य
९८६७३४७१७०
दलित महिला सदस्य
९८४५६०६८७४

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9862343471
स. कम्प्यूटर अपरेटर
9868841765
कार्यालय सहयोगी
9865411961