FAQs Complain Problems

नगर सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा ।

श्रीमान् प्रमुखज्यु बाट गौर नगरपालिकाको नगर सभाको हिउदे अधिवेशन आव्हान गर्नु भए बमोजिम मिति २०७५ साल पौष २९ गते आईतबार दिनको १:०० बजे गौर न.पा. सभाकक्षमा नगरसभाको बैठक बस्ने भएकोले स्थानीय  सरकार सञ्चालन एन, दफा १९ बमोजिम उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।