FAQs Complain Problems

वडा नं २

वडा कार्यालय तथा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र जाने गुगल लोकेसन

Population: 
३५५२
Ward Contact Number: 
९८४५१३४४६८
Email: 
ward2@gaurmun.gov.np

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
९८४५१३४४६८
सदस्य
९८४५७२६८८७
सदस्य
९८११२९८७८८
महिला सदस्य
९८०७२२५९०७
दलित महिला सदस्य
९८६७०९१२१५

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9845034697
स. कम्प्यूटर अपरेटर
9845894154