FAQs Complain Problems

वडा नं २

Population: 
३५५२
Ward Contact Number: 
9845061821

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9845061821
वडा सदस्य
9845726529
वडा सदस्य
9855044264
वडा महिला सदस्य
9880035570
वडा दलित महिला सदस्य
9865480465

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9845034697
स. कम्प्यूटर अपरेटर
9845894154