FAQs Complain Problems

वडा नं १

Population: 
३९५०
Ward Contact Number: 
9845035581, Ext. 5001

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9845035581
वडा सदस्य
984578886
वडा सदस्य
9845376925
वडा महिला सदस्य
9840751830
वडा दलित महिला सदस्य
9845973468

वडागत कर्मचारीहरु

वडा सचिव
9840376294
स. कम्प्यूटर अपरेटर
9865313644
कार्यालय सहयोगी
9845411221