FAQs Complain Problems

सम्पर्क

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,  २ नं. प्रदेश , नेपाल

वडा नं.:- ०१, गौर, रौतहट, नेपाल

फोन नं.:- ०५५-५२०८९४, ०५५-५२०२९३ ,०५५-५२०८९३ ,

टोल फ्रि नं. १६६०-५५५२००२

अडियो सूचना बोर्ड :1618055520294

ईमेल ठेगाना:- gaurnapa@gmail.com , info@gaurmun.gov.np

Facebook - https://www.facebook.com/gaurmun.gov.np/

Twitter - https://twitter.com/gaurnagarpalika

WhatsApp- +977055520292

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !