FAQs Complain Problems

परिक्षा सूचना

Title Post date Documents
अन्तर्वार्ता संचालन सम्बन्धमा । 09/13/2022 - 13:36 PDF icon New Doc 2022-09-13 13.32.09.pdf
अन्तर्वार्ता स्थगित सम्बन्धमा । 09/12/2022 - 14:20 PDF icon अन्तर्वार्ता स्थगित सम्बन्धमा ।.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा। 09/01/2022 - 17:00
ईन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 08/28/2022 - 17:54 PDF icon New Doc 2022-08-29 12.13.59.pdf
शिक्षक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 08/26/2022 - 14:54 PDF icon New Doc 2022-08-26 13.52.51.pdf
पशु चिकित्सक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा । 08/24/2022 - 17:18 PDF icon विज्ञापन.pdf, PDF icon फारम र प्रवेश पत्र.pdf
शिक्षक पदको लखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 08/21/2022 - 12:07 PDF icon New Doc 2022-08-21 11.55.59.pdf
रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 08/11/2022 - 17:13 PDF icon New Doc 2022-08-11 17.10.26.pdf
शिक्षक पदको लिखित र मौखिक परीक्षा बारे जरुरी सूचना । 08/05/2022 - 15:44 PDF icon New Doc 2022-08-07 10.19.00.pdf
रोजगार सहायक पदको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धमा । 08/04/2022 - 15:44 PDF icon New Doc 2022-08-04 15.07.45_1.pdf
सूचना । 08/03/2022 - 16:38 PDF icon New Doc 2022-08-04 11.35.35_1.pdf
ईन्जिनियर पदको लागि दरखास्तआव्हान सम्बन्धमा । 08/01/2022 - 16:36 PDF icon New Doc 2022-08-01 16.16.22.pdf
सहजकर्ता / स्वयंसेवक सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धमा । 07/29/2022 - 16:40 PDF icon New Doc 2022-07-31 12.46.56.pdf
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 07/29/2022 - 14:40
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्ताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 07/27/2022 - 16:00 PDF icon shortlist.pdf
दरखास्त आव्हान सम्बन्धमा । 07/17/2022 - 12:27 PDF icon New Doc 2022-07-17 11.00.43.pdf
रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 07/12/2022 - 01:35 PDF icon सूचना.pdf, PDF icon फारम.pdf, PDF icon पाठक्रम.pdf, PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८ (1).pdf
उद्यम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा। 12/15/2020 - 16:55
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 11/23/2020 - 12:55 PDF icon laghu-uddham.pdf
प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 09/11/2020 - 15:10 PDF icon pmep_result.pdf