FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

Audit Report

Post date Documents
निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । 09/18/2020 - 11:35
प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 09/11/2020 - 15:10
घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना । 09/11/2020 - 13:40
बेरोजगारहरुको आवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 09/11/2020 - 13:30
बोलपत्र सूचना सच्याईएको बारे । 09/09/2020 - 15:00
स्यानेटरी प्याड र सडक बतिको सामान खरीद सम्वन्धी बाेलपत्र आह्वानको सूचना । 09/09/2020 - 10:30
आ.व २०७७/७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम 09/05/2020 - 21:48
प्राविधिक सहायक पदकाे याेग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!! 08/31/2020 - 16:48
सुमन कुमार कार्की 08/24/2020 - 16:36
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्तिकाे म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धमा । 08/20/2020 - 17:45