FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

वडा सूचनाहरु

न्यूनतम रोजगारीमा संलगन हुनको लागि निवेदन दिने सूचना।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयमा दिने निवेदनको ढाँचा।
मृगौला प्रत्यारोपण, डायलासिस कार्यविधि- २०७८
छोरी शिक्षा/मुद्दती खाता खोल्न अनलाईन फाराम भर्ने सम्बन्धमा।
दरखास्त फारम पठाउने बारे
जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धमा ।
अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण सम्बन्धमा ।
स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधिसम्बन्धी हाते पुस्तिका।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।
मृत्यु भएको मतदाताहरुको विवरण सम्बन्धमा ।
दरखास्त संकलन सम्बन्धमा ।
EMIS अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
समन्वय सम्बन्धमा ।
उपस्थिति सम्बन्धमा ।
समन्वय सम्बन्धमा ।
बेरोजगार प्राथमिकताक्रममा परेका व्यक्तिहरुलाई उपस्थिति गराईदिने बारे।
ड्रेस काेड र परिचय पत्र प्रयाेग गर्ने सम्बन्धमा ।
बेरोजगारहरुको आवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
तथ्याङ्क संकलन गरी पठाई दिने बारे ।
मुर्रा पाडीको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।