FAQs Complain Problems

वडा सूचनाहरु

EMIS अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
समन्वय सम्बन्धमा ।
उपस्थिति सम्बन्धमा ।
समन्वय सम्बन्धमा ।
बेरोजगार प्राथमिकताक्रममा परेका व्यक्तिहरुलाई उपस्थिति गराईदिने बारे।
ड्रेस काेड र परिचय पत्र प्रयाेग गर्ने सम्बन्धमा ।
बेरोजगारहरुको आवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
तथ्याङ्क संकलन गरी पठाई दिने बारे ।
मुर्रा पाडीको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
तालिममा सहभागी पठाई दिने सम्बन्धमा ।
नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धमा ।
कागजातहरु बुझाउन हुन् बारे ।
निकासा माग गर्न हुन बारे ।
एम.आई.एस. प्रविष्टि सम्बन्धमा ।
निकासा माग गर्ने सम्बन्धमा ।
निवेदन संकलन गरि पठाउने सम्बन्धमा ।
निवेदन संकलन गरी पठाउने सम्बन्धनमा ।
भूमिहीनहरुको लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा ।
नि:शुल्क विधुत मिटर जडान सिफारीस सम्बन्धमा ।
नाम दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धनमा