FAQs Complain Problems

वडा सूचनाहरु

छोरी शिक्षा/मुद्दती खाता खोल्न अनलाईन फाराम भर्ने सम्बन्धमा।
दरखास्त फारम पठाउने बारे
जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धमा ।
अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण सम्बन्धमा ।
स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधिसम्बन्धी हाते पुस्तिका।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।
मृत्यु भएको मतदाताहरुको विवरण सम्बन्धमा ।
दरखास्त संकलन सम्बन्धमा ।
EMIS अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
समन्वय सम्बन्धमा ।
उपस्थिति सम्बन्धमा ।
समन्वय सम्बन्धमा ।
बेरोजगार प्राथमिकताक्रममा परेका व्यक्तिहरुलाई उपस्थिति गराईदिने बारे।
ड्रेस काेड र परिचय पत्र प्रयाेग गर्ने सम्बन्धमा ।
बेरोजगारहरुको आवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
तथ्याङ्क संकलन गरी पठाई दिने बारे ।
मुर्रा पाडीको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
तालिममा सहभागी पठाई दिने सम्बन्धमा ।
नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धमा ।
कागजातहरु बुझाउन हुन् बारे ।