FAQs Complain Problems

वडा सूचनाहरु

आ‍.व‍.२०७९/८० मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।
गौर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको प्रोफाइल।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त आ.व. २०८०।०८१ को घर जग्गाको न्युनतम मूल्याङ्कन किताब।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी राष्ट्रिय भूमि आयोगको पैंतीस (३५) दिने सूचना
सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत सेवा प्रवाह सम्वन्धी सूचना।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा।
न्यूनतम रोजगारीमा संलगन हुनको लागि निवेदन दिने सूचना।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयमा दिने निवेदनको ढाँचा।
मृगौला प्रत्यारोपण, डायलासिस कार्यविधि- २०७८
छोरी शिक्षा/मुद्दती खाता खोल्न अनलाईन फाराम भर्ने सम्बन्धमा।
दरखास्त फारम पठाउने बारे
जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धमा ।
अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण सम्बन्धमा ।
स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधिसम्बन्धी हाते पुस्तिका।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।
मृत्यु भएको मतदाताहरुको विवरण सम्बन्धमा ।
दरखास्त संकलन सम्बन्धमा ।
EMIS अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
समन्वय सम्बन्धमा ।
उपस्थिति सम्बन्धमा ।