जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं । जथाभावि फोहोर नफालौँ, नगर स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौँ ।, नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमानै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ ।, सडक अवरोध हुनेगरी निर्माण सामाग्री नराखौँ ।, ढलमा अनावश्यक फोहोर नफालौँ, ढललाई बन्द हुन नदिऊँ ।, पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । , सडक चोकमा होडिङ्गवोर्ड, साईनवोर्ड, व्यानर राख्दा नगरपालिका सँग पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र राखौँ । , उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , व्यवसाय संचालन भएपछि नगरपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । , अखाद्य, मिसावटयूक्त खाद्य सामाग्रीहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोग नगरौँ । , जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । । , छतको पानि सडकमा सोझै नझारौँ ।, सडक अधिकार क्षेत्रको लागि घर अगाडि छोडिएको भागमा सेफ्टीट्याङ्की लगाएत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरौँ ।, नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । , घरनक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । , नगरपालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । , गाैर नगरपालिका क्षेत्रलाई खुला दिशा मुक्त बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन सहयोग पुर्याऔँ । , सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Documents
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन । PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ File गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.docx
बिनियोजन एेन २०७५ File बिनियोजन एन २०७५.docx
नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण PDF icon नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण.pdf
कर्मचारी-समायाेजन-एेन PDF icon कर्मचारी-समायाेजन-एेन.pdf
अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ PDF icon अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४.pdf
Local Final Redbook PDF icon Local Final Redbook_201805291217431831803485.pdf
जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू PDF icon जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू-२2139510883.pdf
जग्गा-प्राप्ति-एेन PDF icon जग्गा-प्राप्ति-एेन-२०३४1042531485.pdf
खरिद निर्देशिका PDF icon _खरिद निर्देशिका २०७४270738149.pdf
बस्ती विकास-मापदण्ड PDF icon Basti-Bikash-Mapdanda-2072-Final.pdf
स्थानीय तहकाे सेवा सुबिधा PDF icon स्थानीय तह सेवा सुबिधा1395371652.pdf
नेपालको-संविधान PDF icon नेपालको-संविधान133199629.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन.pdf
स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज PDF icon स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज(publichealthupdate.com)1752769971.pdf
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-31087292396.pdf
फोहोरमैला-व्यवस्थापन-ऐन PDF icon फोहोरमैला-व्यवस्थापन-ऐन1816959105.pdf
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ PDF icon सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३-sarvajnik-kharid-ain-2061199570090.pdf
मिति २०७५ भाद्र १ देखि नेपालमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि (2)629858545.pdf, PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ-सं606613557.pdf
नगर शिक्षा ऐन, २०७४ File नगर शिक्षा ऐन, २०७४