जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

नागरिक वडापत्र

Post date Documents
नागरिक वडापत्र 05/31/2015 - 11:00 PDF icon Citizen-charter.pdf