जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

बारुणयन्त्र सन्चालन तथा बेबस्थापन निर्देशिका - २०६७

Documents: