जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

Audit Report

Post date Documents
अस्पताल व्यवस्थापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा | 07/22/2018 - 17:59
अ.हे.ब, अ.न.मी र कम्प्युटर अपरेटर सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना 07/18/2018 - 10:27
गौर नगरपालिकाको लागि 4 wheel drive vehicle र cctv सार्वजनिक खरीद को सूचना 07/17/2018 - 20:26
स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना,शहरी स्वास्थ्य केन्द्र - गौर नगरपालिका 07/16/2018 - 09:52
अस्पताल व्यवस्थापक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना 07/11/2018 - 15:59
दोस्रो अधिवेशन को नीति तथा बजेट कार्यक्रम विधिवत रुपमा समापन गरियो 07/09/2018 - 21:18
दोस्रो अधिवेशन को नीति तथा बजेट कार्यक्रम विधिवत रुपमा समापन गरियो 07/09/2018 - 20:59
मोहमद शाह फैसल 07/05/2018 - 21:34
दिन बन्धु प्रसाद यादव 07/05/2018 - 21:32
कमलेश्वर प्रसाद वर्मा 07/05/2018 - 21:28