FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
होली पर्वमा स्थानीय बिदा दिइएको बारे । 03/18/2019 - 17:14
निवेदन संकलन गरी पठाउने सम्बन्धनमा । 03/15/2019 - 13:41
अजय कुमार गुप्ता 03/03/2019 - 15:54
गौर नगरपालिकाको करार सम्बन्धी कार्यविधि 02/08/2019 - 15:44 File गौर नगरपालिकाको करार सम्बन्धी कार्यविधि.docx
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 02/08/2019 - 15:37
गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी(पहिलो संसोधन)एन , २०७५ 02/07/2019 - 21:30 File गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी (पाहिलो संशाोधन) ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 02/07/2019 - 21:22 File गौर नपाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.docx
गौर नगरपालिकाको सार्वजनिक बिदा घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 02/05/2019 - 20:24 PDF icon doc1.pdf
गौर नगरपालिकाको सवारी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 02/05/2019 - 20:17 PDF icon doc.pdf
सार्वजनिक बिदा को सूचना 02/04/2019 - 16:50