FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना । 05/12/2019 - 18:37
किरण कुमारी ठाकुर 05/09/2019 - 13:32
स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी पद सेवा करारमा लिने सार्वजनिक सूचना । 05/06/2019 - 17:05
कागजातहरु बुझाउन हुन् बारे । 05/06/2019 - 11:10
निकासा माग गर्न हुन बारे । 05/06/2019 - 11:09
एम.आई.एस. प्रविष्टि सम्बन्धमा । 05/06/2019 - 11:06
निकासा माग गर्ने सम्बन्धमा । 05/06/2019 - 11:05
गौर नगरपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ 04/29/2019 - 14:42 File गौर नपाको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५.docx
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र पाउनेको लागि दिने निवेदन फारम 04/25/2019 - 11:40 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र पाउनेको लागि दिने निवेदन फारम.pdf
राशन ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । 04/18/2019 - 12:45