जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

निर्वाचित जनप्रतिनिधि

Photo Name Designation Phone Email
अजय कुमार गुप्ता नगर प्रमुख गौर ना.पा. ९८५५०४००१ ajaygupta40001@gmail.com
किरण ठाकुर उप– प्रमुख गौर ना.पा. ९८५५०२५९१४ kumari3kiranthakur@gmail.com
भरत शाह वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८४५०३५५८१
राकेश कुमार झा वडा अध्यक्ष वडा नं. २ ९८४५०६१८२१
श्याम सुन्दर वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८४५०६०३४७
भुनेश्वर कुमार वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८६११००९२५
राम स्वार्थ यादव वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ ९८४५१२१८३६ ramsowarthyadav@gmail.com
शेख जमसैद वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८५५०४००२०
मजहर खाँ वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९८४५५२७३२३
जनार्धन साह वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ ९८५५०४४७४२
राजेश कुमार सिंह वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ ९८४५०५९८१५