जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं । जथाभावि फोहोर नफालौँ, नगर स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौँ ।, नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमानै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ ।, सडक अवरोध हुनेगरी निर्माण सामाग्री नराखौँ ।, ढलमा अनावश्यक फोहोर नफालौँ, ढललाई बन्द हुन नदिऊँ ।, पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । , सडक चोकमा होडिङ्गवोर्ड, साईनवोर्ड, व्यानर राख्दा नगरपालिका सँग पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र राखौँ । , उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , व्यवसाय संचालन भएपछि नगरपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । , अखाद्य, मिसावटयूक्त खाद्य सामाग्रीहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोग नगरौँ । , जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । । , छतको पानि सडकमा सोझै नझारौँ ।, सडक अधिकार क्षेत्रको लागि घर अगाडि छोडिएको भागमा सेफ्टीट्याङ्की लगाएत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरौँ ।, नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । , घरनक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । , नगरपालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । , गाैर नगरपालिका क्षेत्रलाई खुला दिशा मुक्त बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन सहयोग पुर्याऔँ । , सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

स्थानीय राजपत्र

Title Post date Document
आर्थिक ऐन २०७५ 11/21/2018 - 10:23 File आर्थिक ऐन २०७५ Final.docx
गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 10/09/2018 - 09:26 File गौर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 09/20/2018 - 21:38 File गौर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.docx
एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन)कार्यविधि,२०७४ 09/20/2018 - 21:37 File एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन)कार्यविधि,२०७४.docx
गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७५ 09/20/2018 - 21:34 File गौर नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७५.docx
गौर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका 09/20/2018 - 21:33 File गौर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका.docx
स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 09/20/2018 - 21:32 File स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.docx
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि 09/20/2018 - 21:30 File स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि.docx
घ वर्गको कार्यविधि २०७५ 09/20/2018 - 21:27 File घ वर्गको कार्यविधि २०७५.docx
बिनियोजन एेन २०७५ 08/27/2018 - 19:28 File बिनियोजन ऐन २०७५.docx