Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
धिरेन्द्र कुमार लालदास कानुन सहायक आन्तरिक प्रशासन शाखा dlaldas@yahoo.com ९८५५०२०५८८
नागेन्द्र राय यादव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधक शाखा raynagendra@yahoo.co.in ९८५११८९५४८
सोहन कुमार यादव ना.सु आर्थिक प्रशासन शाखा rautahat@gmail.com ९८५५०२०५०२
बिनोद पासवान खरिदार योजना तथा प्राविधक शाखा ९८४५४११२२२
मनोज कुमार पटेल खरिदार राजश्व फाँट ९८४५१३५३००
कमला कुमारी श्रीवास्तव खरिदार राजश्व फाँट ९८४५०३७०२५
मो. मुस्तफा खरिदार प्रशासन शाखा ९८४५१३५००४
रोशन कुमार साह खरिदार प्रशासन शाखा ९८४५०३४६९७
हृदय नारायण साह सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधक शाखा hridayanarayansah@yahoo.com ९८५५०४०७५०
सतिश प्र. केशरी खरिदार सामुदायिक विकास शाखा skeshari51@yahoo.com ९८४५०३५७६४
सुधिर यादव अमिन नक्शा फाँट sudhirdv45@gmail.com ९८५५०४४३७०
प्रेम शंकर साह सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधक शाखा ९७४५००३८१५
शान्ता अधिकारी खरिदार राजश्व फाँट ९८४५०३९७०१
उत्तम भट्टराई शाखा अधिकृत सामुदायिक विकास शाखा ९८५५०४०३१२
फहिम अंसारी सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधक शाखा ९८४५०६१६०३
सुलोचना घिमिरे खरिदार प्रशासन शाखा ९८४५१३५०९३
जीतेन्द्र कुमार भारती खरिदार नक्सा फाँट jeetendra.bharati@yahoo.com 9855040633/9845061604
सन्ताेष कुमार मिश्र कार्यकारी अधिकृत प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत gaurnapa@gmail.com 9855086111
सोहैल अंसारी सह-लेखापाल अार्थिक प्रशासन शाखा तथा राजश्व फाँट sohail786ans@gmail.com 9845607667