जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

२३ औं नगर परिषदको निर्णयबाट पारित निति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशन

Documents: