जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

जनार्धन साह

Phone: 
९८५५०४४७४२
Section: 
वडा नं. ८