जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

सौर्य सडक वत्ती जडानका लागि बाेलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: