जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

शान्ता कुमारी अधिकारी

Phone: 
९८५५०४३७०१
Photo: 
Elected or Staff: 
Staff
Show on Home Block: 
1
Select Ward: 
Ward6