नव निर्वाचित जन प्रतिनिधि ज्यूहरुको शपथ ग्रहणका केही झलकहरु ।