जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

नव निर्वाचित जन प्रतिनिधि ज्यूहरुको शपथ ग्रहणका केही झलकहरु ।