जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

नवनिर्वाचित नगर प्रमुख,उप प्रमुख,वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको पद बहालीको केही झलकहरु