नवनिर्वाचित नगर प्रमुख,उप प्रमुख,वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको पद बहालीको केही झलकहरु