जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

गौर न.पा. बाट अबकास प्राप्त का.स. श्री बिरेन्द्र राउतलाई बिदाई गरिएको कार्यक्रमको एक झलक