FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

पुर्व कर्मचारीहरू

फोटो नाम पद शाखा ई-मेल फोन अवधि
सिकिन्द्र प्रसाद साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@gaurmun.gov.np 9855086111

२०७९-०३-६ देखि

२०७९-०४-११ सम्म

सुभाष कुमार ठाकुर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@gaurmun.gov.np 9855040132

२०७७-१२-९ देखि

२०७९-०३-०५ सम्म

सुरेन्द्र प्रधान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) surendrapradhan39@gmail.com 9855086111

२०७७-५-८ देखि

२०७७-१२-०८ सम्म

पवन कुमार महताे शाखा अधिकृत mahatopawan452@gmail.com 9855040878

२०७४-३-१ देखि

२०७७-८-७ सम्म

सुमन कुमार कार्की प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) susrit@gmail.com

२०७४-९-२५ देखि 

२०७७-५-७  सम्म