FAQs Complain Problems

Audit Report

Post date Document
गौर नगपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ 07/27/2021 - 11:22 PDF icon rajpatra.pdf
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना । 07/02/2021 - 12:55
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको आठौं अधिवेशनको बैठक सम्पन्न । 06/23/2021 - 17:22
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको आठौं अधिवेशनको बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/22/2021 - 13:38
नगरसभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धी सूचना । 06/15/2021 - 14:51
आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम एवमं बजेट निर्माणको लागि राय/सुझाब संकलन सम्बन्धी सूचना । 06/06/2021 - 13:22
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना । 05/02/2021 - 10:46
पूर्व निर्धारित परिक्षा तथा पठनपाठन स्थगित सम्बन्धी सूचना । 04/26/2021 - 16:02
व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर / अभियान संचालन सम्बन्धमा । 04/13/2021 - 15:22
उपस्थिति सम्बन्धमा । 03/31/2021 - 15:52