FAQs Complain Problems

उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च पेश गरे/नगरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको विवरण।