जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

२२औं नगर परिषद बाट आ.व ७१/७२ को संसोधित तथा आ.व ७२/७३ को पारित व्यापार व्यावसाय कर

Documents: