जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्त सम्बन्धि सुचना

Supporting Documents: