जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

अार्थिक बर्ष २०७४।२०७५ काे लागि २४ ‍‍‍औ नगरपरिषदबाट पारित कर दस्तुर तथा सेवा शुल्ककाे दररेट ‌