जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

श्याम सुन्दर

Phone: 
९८४५०६०३४७
Section: 
वडा नं. ३