जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

राम स्वार्थ यादव

Email: 
ramsowarthyadav@gmail.com
Phone: 
९८४५१२१८३६
Section: 
वडा नं. ५