जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

राकेश कुमार झा

Email: 
ward2.gaurmun@gmail.com
Phone: 
९८४५०६१८२१
Photo: 
Elected or Staff: 
Elected ward Official
Show on Home Block: 
1
Select Ward: 
Ward2