जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

नव निर्वाचित नगर प्रमुख ज्यूद्धारा पद बहालीका साथै कार्य प्रारम्भ गर्नु हुदै ।