नव निर्वाचित नगर प्रमुख ज्यूद्धारा पद बहालीका साथै कार्य प्रारम्भ गर्नु हुदै ।