जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

किरण ठाकुर

Email: 
kumari3kiranthakur@gmail.com
Phone: 
९८५५०२५९१४
Section: 
गौर ना.पा.