जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा