Photo Gallery

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बाट गौर नगरपालिका क्षेत्र मा निर्माण हुने सडक ,नाला , बरहवा ताल र शिवालय पोखरी को निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न वृहत सर्वपक्षीय बैठक को दृश्य ....

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बाट गौर नगरपालिका क्षेत्र मा निर्माण हुने सडक ,नाला , बरहवा ताल र शिवालय पोखरी को निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न वृहत सर्वपक्षीय बैठक को दृश्य ....

, , , , ,
गौर न.पा. बाट अबकास प्राप्त का.स. श्री बिरेन्द्र राउतलाई बिदाई गरिएको कार्यक्रमको एक झलक
२४ औं नगर परिषदका केहि झलकहरु
२४ औं नगर परिषदका केहि झलकहरु
आ. व २०७४/७५ को लागि योजना तर्जुमा समितिको बैठकको झलक
नया बसपार्क सन्चालनको झलक
वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यकाे फोटाे
EFLGP Orientation at Shree Baal Mandir School
Some pictures taken at Environment day Program , , , , , ,
Scenery seen from Barahawa Lake ,

Pages