Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

गौर न.पा. बाट अबकास प्राप्त का.स. श्री बिरेन्द्र राउतलाई बिदाई गरिएको कार्यक्रमको एक झलक