FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त) सम्बन्धी सूचना ।

गौर नगरपालिकाको लागि कम्प्यूटर र प्रिंटर सार्वजनिक खरीद को सूचना

गौर नगरपालिकाको लागि 4 wheel drive vehicle र cctv सार्वजनिक खरीद को सूचना

आन्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्त सम्बन्धी सूचना

अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्त सम्बन्धि सुचना