जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

समाचार

नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

नगर प्रहरी दोस्रो चरणको शारिरिक परिक्षणको सूचना

नगर प्रहरीको पहिलो चरणको परिक्षणमा योग्य देखिई मिति २०७५/०२/३० गते बिहान ५:०० बजेदेखि संचालन हुने दोस्रो चरणको शारिरिक परिक्षणको लागि छनौट भएको उमेदवारको नामावली सम्बन्धित सबै उमेदवारको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

Pages