जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

रौशन कुमार श्रीवास्तव

रौशन कुमार श्रीवास्तव
Email: 
ito.gaurmun@gmail.com
Phone: 
9845527560
Section: 
सुचना प्रबिधि शाखा