जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं

जेष्ठ महिनाकाे मासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन